Prohlášení o ochraně soukromí

K 10/2013

Soubor PDF

Prohlášení o ochraně soukromí

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Toto prohlášení popisuje a vysvětluje opatření použitá společností Balluff pro jejich ochranu.

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace, které lze přiřadit k vám. Jde o vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou uloženy pouze tehdy, pokud dobrovolně dáte společnosti Balluff souhlas, například při registraci, při průzkumu nebo pro plnění smlouvy / poskytnutí služby. Balluff vás tímto ujišťuje, že vaše data budou vždy považována za důvěrná a nebudou předána třetím stranám, pokud to nedovolíte nebo pokud to nebude zákonem vyžadováno.

Účely využití

Balluff používá osobní údaje pouze pro účely optimalizace webových stránek a pro komunikaci se zákazníkem. Vaše data se předávají pouze interně nebo poskytovateli služeb, který je smluvně vázán smlouvou o ochraně údajů, za účelem zasílání informačních materiálů a za účelem vlastní reklamy společnosti Balluff. Osobní údaje nejsou poskytovány jiným třetím stranám. Pokud souhlasíte s použitím vašich osobních údajů, např. za účelem zasílání bezplatného newsletteru a informací o kampaních nebo nových produktech, můžete dát svůj souhlas v průběhu příslušné registrace.

Právo na přístup a opravu

Máte právo kdykoliv kontrolovat a opravovat své osobní údaje uložené u společnosti Balluff, pokud jsou nesprávné. Máte-li nějaké dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit na inspektora ochrany údajů u společnosti Balluff. Stačí poslat e-mail (viz níže e-mailová adresa) nebo e-mail na adresu uvedenou v tiráži.

Právo na odvolání

Jste oprávněni svůj souhlas pro použití osobních údajů kdykoliv odvolat. Stačí odeslat našemu inspektorovi e-mail (e-mailová adresa níže) nebo e-mail na adresu uvedenou v tiráži.

Ukládání osobních údajů

Pokud existují právní závazky, bude Balluff ukládat vaše osobní údaje tak dlouho, jak je nutné pro poskytnutí požadované služby nebo služby, pro kterou jste udělili svůj souhlas. Balluff bude po tuto dobu uchovávat vaše údaje pro marketingové účely.

Zabezpečení

Balluff používá technická, organizační a bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních dat před úmyslnou manipulací, ztrátou a neoprávněným přístupem. Přijatá bezpečnostní opatření odpovídají nejmodernějšímu vybavení.

Newsletter

Při registraci k odběru novinek pomocí formuláře s námi musíte sdílet vaši e-mailovou adresu. Tyto údaje budeme používat pouze k zasílání informací o naší nabídce e-mailem. Je možné se kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz v newsletteru nebo zasláním oznámení dle této směrnice.

Formuláře

Pokud se data zadávají pomocí formulářů, jsou zaslána webovým serverem na interní e-mailovou adresu společnosti Balluff. Data nejsou přenášena do jiných systémů.

E-mail

Na různých místech našich webových stránek se můžete obrátit na naše zaměstnance a to elektronicky přes e-mail. Vaším emailovým klientem je vyvolán kontaktní formulář, kde je automaticky vyplněna adresa příjemce společnosti Balluff.

Stažení registrace

Pro stažení se nejprve zobrazí dialogové okno za účelem ověření oprávnění. Tyto informace jsou zasílány z webového serveru na interní e-mailovou adresu společnosti Balluff. Odpovídající email obsahuje námi automaticky vyplněnou žádost.

Tracking & Cookies

Shromažďujeme a uchováváme údaje o chování návštěvníků našeho webu pro marketingové a optimalizační účely (pokud jste připojeni k internetu a pouze po předchozím souhlasu). Údaje pro marketingové a optimalizační účely jsou shromažďovány a ukládány pomocí technologie od společnosti Google Inc (Google Analytics a Google AdWords) a to samé platí pro newslettery. Tím, že Google Analytics podporuje kód "gat._anonymizeIp ();"je na těchto internetových stránkách zaručeno anonymní logování IP adres (tzv. IP maskování).
Web také využívá cookies k hodnocení jeho návštěvnosti. Cookies jsou malé textové soubory uložené ve vašem internetovém prohlížeči. Data, která jsou z těchto souborů získána, poskytují společnosti Balluff informace o typu prohlížeče, použité IP adrese a době trvání návštěvy. Není možné identifikovat návštěvníka pomocí cookies z důvodu výše uvedeného. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není kombinována s jinými daty z Google. Můžete zabránit ukládání cookies úpravou nastavení vašeho prohlížeče, ale chtěli bychom upozornit, že ne všechny funkce tohoto webu mohou být použity v plném rozsahu, pokud jsou soubory cookies zakázány. Můžete také úplně zabránit sběru dat pomocí cookies stažením a nainstalováním plug-inu do prohlížeče. Ten je k dispozici na následujícím odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Pro více informací o podmínkách využití a ochraně dat naleznete na http://www.google.de/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html.

Vestavěná Youtube videa na našich stránkách

Spuštěním videa z naší stránky se vám neuloží žádné cookies vygenerované naším webem, jsou nastaveny prostřednictvím YouTube / Google.

Odpovědnost za obsah internetových stránek

Obsah webových stránek společnosti Balluff je sestaven s největší péčí. Povinnost společnosti Balluff blokovat obsah v rámci obecných právních předpisů zůstává nedotčena. Odpovědnost společnosti Balluff za svůj vlastní obsah je v souladu s obecnými právními předpisy.

Odpovědnost za odkazy

Tato webová stránka obsahuje odkazy na internetové stránky třetích stran, tzv. externí odkazy. Obsah těchto externích odkazů je mimo kontrolu společnosti Balluff, a proto Balluff nepřebírá odpovědnost za tento obsah. Odpovědnost zůstává příslušnému provozovateli externích stránek. V době propojení externích odkazů nebylo zjištěno žádné zjevné porušení zákona. Nemůže být od nás očekáváno, že bychom neustále sledovali externí obsah z důvodu porušení zákona bez konkrétních důkazů. Pokud bychom se ale náhodou dozvěděli o jakémkoliv porušení zákona, okamžitě je odstraníme.

Autorské právo / Doplňkové autorské právo

Německé autorské právo a doplňkové autorské právo se vztahuje na obsah zveřejněný na těchto stránkách společností Balluff. Kopírování nebo stahování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé použití a ne pro komerční účely. Dovolujeme si vás požádat, abyste nás informovali, pokud si všimnete porušení autorských práv, aby tento obsah mohl být okamžitě odstraněn.

Změny informací o ochraně dat a dostupnosti

Balluff si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v tomto prohlášení o ochraně soukromí. Aktuální verze prohlášení o ochraně soukromí je přístupná na všech webových stránkách společnosti Balluff.

Kontaktní adresa:
data-protection-and-security@balluff.com

Balluff CZ s.r.o.
Pelušková 1400
198 00 Praha
Česká republika
Tel. +420 281 000 666
Fax +420 281 940 066
obchod@balluff.cz
www.balluff.com

Kontakt ohledně ochrany dat

V případě dotazů, problémů nebo podnětů se můžete kdykoli obrátit na pracovníka společnosti Balluff CZ s.r.o.
pověřeného ochranou dat.

Poslat e-mail