Adatvédelem

Állni 04/2014

PDF-fájl

A balluff.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatkezelő neve

Balluff Elektronika Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)

Azadatkezelő címe

8200 Veszprém, Pápai út 55.

Elérhetőség

saleshu@balluff.hu

Adatkezelési nyilvántartási azonosítója

(bejelentve, de nyilvántartási számmal még nem rendelkező)

Az adatkezelés megnevezése

Adatkezelés a felhasználok önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása    alapján, az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre

A. Kapcsolatfelvételkor megadott adatok
A felhasználó által a kapcsolatfelvételkor megadott személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. A felhasználó által a kapcsolatfelvétel során kötelezően megadott adatok: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.
B. Hírlevélre feliratkozáskor megadott adatok
Amikor a felhasználó feliratkozik a hírlevélre, tárolásra kerül a felhasználó által megadott név, és e-mail cím azzal a céllal, hogy kiküldjük neki a hírlevelet. A tárolt adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. A felhasználó által a hírlevél feliratkozáskor kötelezően megadott adatok: Név, e-mail cím.
C. "Személyre szabott ajánlatokkalvaló megkeresésének" hozzájárulásakor megadott adatok
Amikor a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató személyre szabott ajánlatokkal keresse meg, tárolásra kerül a felhasználó által megadott név, és e-mail cím azzal a céllal, hogy a szolgáltató személyre szabott ajánlatokkal is megkeresse a felhasználót telefonon vagy e-mailben. A tárolt adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. A felhasználó által kötelezően megadott adatok: Név, e-mail cím.
D. Weboldal bejelentkezés nélküli használata
A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

Az adatkezelés célja

A. Kapcsolatfelvétel
Kapcsolatfelvétel esetén a felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, majd e-mailben vagy telefonon történő tájékoztatása csak és kizárólag az adott kapcsolatfelvétel kapcsán. A felhasználó ezen adatkezeléshez való hozzájárulását a "Kapcsolat" internetes űrlap kitöltésével és elküldésével adja meg.
B. Hírlevél
Hírlevélre történő regisztráció esetén a felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja az felhasználó azonosítása hírlevélküldés céljából. A hírlevélre regisztrált felhasználók számára a Szolgáltató hírlevelet küld ki. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja. Amennyiben nem tart igényt a hírlevélre, a felhasználó törölheti magát a hírlevél-küldő adatbázisból a kiküldött hírlevek végén található „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva. Természetesen egyedi kérés esetén is töröljük a felhasználót a hírlevél adatbázisból, mely kérést a [sm mailto="saleshu@balluff.hu" txt="saleshu@balluff.hu"] email címen jelenthetik be. A felhasználó ezen adatkezeléshez való hozzájárulását a következő módokon adja meg:
- A "(Hírlevél) Feliratkozás" menüpontban nevének és e-mail címének megadásával, majd a "Feliratkozom" gombra kattintással.
- "Kapcsolatfelvétel" internetes űrlap kitöltésével és elküldésével olyan módon, hogy a "Feliratkozom a hírlevélre..." szöveg előtti négyzetben (check-box) elhelyezett pipát nem kattintja ki.
C. Személyre szabott ajánlatok
Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén az adatkezelés célja, hogy Szolgáltató személyre szabott ajánlatokkal is megkeresse a felhasználót telefonon vagy e-mailben. A felhasználó ezen adatkezeléshez való hozzájárulását a következő módokon adja meg:
- A "(Hírlevél) Feliratkozás", "Ajánlatkérés" vagy "Kapcsolatfelvétel" internetes űrlap kitöltésével és elküldésével olyan módon, hogy a "Hozzájárulok ahhoz, hogy a hotel személyre szabott ajánlatokkal, akciókkal keressen meg." szöveg előtti négyzetben (check-box) elhelyezett pipát nem kattintja ki.
D. "Cookie"-k
Jelen weboldal használata során a felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel. Jelen weboldal, illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek a felhasználók azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A weboldal felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben Ön számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt jelen weboldal üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja. Ne feledje, amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.
E. Google Analitika
Jelen weboldal a Google, Inc. (""Google") által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika "sütiket"("cookies"), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A "süti" által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a "sütik" használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.
F. Nyereményjáték
A weboldalon meghirdetésre kerülő nyereményjátékokban való részvételhez szükséges adatok köre megegyezik a hírlevél feliratkozás során megadott adatokkal. Személyes adatok szükségesek a nyertesek egyértelmű azonosításához.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított adattörlési lehetőséggel a felhasználó nem él. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

A személyes adatok törlése

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az saleshu@balluff.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

Adatfeldolgozók megnevezése

Balluff Elektronika Kft.

Adatfeldolgozók címe

8200 Veszprém, Pápai út 55.

Adatfeldolgozás megnevezése

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

Adatbiztonsági intézkedések

A honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot a Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja. A megadott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott ("admin") hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató alkalmazásában álló fejlesztők, online szerkesztők, projekt menedzserek ismerhetik meg. A Szolgáltató ellenőrzi, hogy mely alkalmazott mikor lépett be az adatbázisba, az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.

Adattovábbítás

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az saleshu@balluff.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését és helyesbítését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834.)

Hogyan léphet kapcsolatba a cím:
data-protection-and-security@balluff.com

Balluff Elektronika Kft.
Pápai ut. 55
8200 Veszprém
Hungary
Tel.: +36 88 421 808
Fax: +36 88 423 439
E-Mail: saleshu@balluff.hu

Adatvédelem, kapcsolat

Kérdések, problémák vagy javaslatok esetén bármikor fordulhat a Balluff GmbH adatvédelmi üzemi megbízottjához. E-mail küldése