Stopka redakcyjna

Firma Balluff SP. z o.o.
Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław
Tel. +48 71 382 09 00
Fax +48 71 338 49 30
e-mail balluff@balluff.pl
www http://www.balluff.pl
Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospadarczy KRS 0000009421
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
Zarząd Paweł Stefański
NIP 521 – 28 – 68 – 208
REGON 013036812