SmartLight – LED-signallampa med IO-Link

Mer än bara indikering av driftstatus

Brett färgspektrum för alla vanliga fysikaliska storheter

Den första LED-signalampeln med IO-Link-gränssnitt indikerar driftstatus via färgspektrumet. Efter behoven kan maskinoperatören välja noggrann indikering av viktig till kritisk maskinstatus. Med färgskalan läser man av tendenser, förlopp och trender för fysikaliska storheter.
Exempelvis kan SmartLight visualisera temperaturstatus, fyllnadsnivåer i ett system eller läget för en slid via ett lägesgivarsystem.

Färgerna kan anpassas individuellt för maximal flexibilitet

SmartLight kan realisera alla funktioner som tidigare visualiserades med andra system. Färgindikeringen kan ske med olika zoner. Signallampan kan delas in i upp till 5 zoner.
Färgerna och zonerna kan anpassas individuellt beträffande antal, storlek och färgnyans. De kan till och med ändras under drift. Raka motsatsen till tidigare system på marknaden. Det innebär fullständig handlingsfrihet för operatören.

Enkel hantering

Det breda färgspektrumet alstras av flerfärgade lysdioder. Ampeln har upp till 20 lysdiodskretsar som kan styras separat. Programmeringen via PLC sker enkelt genom en bit-adressering i IO-Link-adressområdet. Med några få kommandon kan man tilldela olika färger utan att man behöver göra mekaniska ändringar på lysdiodsampeln.

SmartLight har tre centrala funktionslägen för indikering av olika varnings- och informationssignaler. De aktiveras via processdata och SPDU-registret.

  • Segmentläge: indikering av olika färgsignaler i upp till fem olika segment
  • Nivåläge: förloppsindikering för t.ex. fyllnadsnivåer och temperaturvärden
  • Löpljusläge: automatiskt löpljus med valfri förgrundsfärg och bakgrundsfärg

Enkel installation

Enkel att ansluta och installera. En fyrtrådig givarkabel skruvas fast. Därmed har man skapat maximal funktionalitet.

 

Hjälp?

Vill du ha teknisk rådgivning? Kontakta oss här

För alla andra frågor, använd vårt formulär