Tiráž

Firma 

Balluff Slovakia s.r.o.
Blagoevova 9
851 04 Bratislava

Tel. +421 26 72 00 06 2
Fax +421 26 72 00 06 0
E-mail info@balluff.sk
Adresa internetovej stránky www.balluff.sk
   
Právna forma s.r.o. alebo spoločnosť s ručením obmedzeným
Registračné číslo IČO 44601271
Registračný súd Okresný súd Bratislava
Konateľ oprávnený na zastupovanie Ing. Marian Čizmazia
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (daň z obratu) IČ DPH SK2022755383
Daňové číslo DIČ 2022755383