Snímače svetelného pruhu so samostatným zosilňovačom

Vysoko presné snímanie objektov na minimálnom priestore a v prašnom prostredí

Snímače svetelného pruhu so samostatným zosilňovačomBezpečné snímanie rýchlo sa pohybujúcich dielcov v ťažkých podmienkach
Na bezpečné snímanie a presné počítanie rýchlo letiacich alebo padajúcich dielcov vo výrobných alebo baliacich procesoch sa používajú najmä rámové svetelné závory. Ale keď je montážny priestor mimoriadne malý alebo keď sa vyskytujú sťažené pracovné podmienky, ako nekontrolovateľná prašnosť, môže byť riešenie tejto úlohy veľkou výzvou.

Vysoká optická presnosť a funkčná rôznorodosť

Pomôcť môžu snímače svetelných pruhov BOH AI z rodiny MICROmote® so samostatným zosilňovačom BAE. Na minimálnom priestore zjednocujú vysokú optickú presnosť s funkčnou rôznorodosťou. Oddelením optickej jednotky od vyhodnocovacej elektroniky je hlava snímača konštruovaná mimoriadne úsporne z hľadiska potreby miesta. S elektronickou časťou je spojená mimoriadne ohybným, avšak robustným elektrickým káblom. Napriek minimálnej veľkosti snímača je tým zaručená mimoriadna obsluhovateľnosť. Preto môžu používatelia optimálne nastaviť snímač na ich individuálne pracovné podmienky.

Veľká rovnomernosť svetelného pruhu

Optická presnosť svetelného pruhu je daná vzájomným a definovaným prekrývaním jednotlivých svetelných lúčov z diskrétnych presných LED. Veľká rovnomernosť takto generovaného svetelného pruhu je kľúčom mimoriadne presného snímania objektov.

Riešenie aplikačne špecifických požiadaviek

Zásadne možno samostatnú zosilňovaciu elektroniku individuálne vyberať pre všetky snímače svetelného pruhu zo širokej ponuky štandardných vyhotovení. V závislosti od elektroniky sa snímače svetelného pruhu nasadzujú rôzne: od optických okien na dynamické snímanie objektov pri voľne padajúcich dielcoch cez analógové riadenie okrajov dráh až po bezdotykové optické koncové spínače.

Táto modulárna koncepcia okrem toho umožňuje realizovať mimoriadne rýchle aplikačne špecifické problémy. Napríklad prispôsobenie rozmeru, materiálu telesa alebo kvality povrchu na individuálne úlohy snímania.

Príklad použitia

Mnoho optických aplikácií v automatizácii procesov sa v prašnom prostredí dostáva na hranice svojich fyzikálnych hraníc. Ak napríklad pri výrobe a následnom plnení produktov sa tvorí veľmi jemnozrnný prach, drasticky sa znižuje spoľahlivosť aj čas použitia počítania.

Dynamické zosilňovače radu BAE sú vybavené automatickým sledovaním spínacieho prahu, ktorým sa kompenzuje optický účinok vrstvy prachu. Samostatný alarmový výstup signalizuje koniec automatického rozsahu doregulovania. Týmto spôsobom sa indikuje potrebné čistenie snímača alebo zvonku spúšťané nastavenie citlivosti.

Hodnota rovnomernosti svetelného pruhu zabezpečuje maximálnu presnosť. Rýchlo letiace dielce sa snímajú s mimoriadnou presnosťou.

Hodnota rovnomernosti svetelného pruhu zabezpečuje maximálnu presnosť. Rýchlo letiace dielce sa snímajú s mimoriadnou presnosťou.

Potrebujete pomoc?

Servis a podpora
Potrebujete technické poradenstvo? Prosím, kontaktujte nás tu

Kontaktný formulár
Prosím, kliknite sem