Alt. tag

Prehľad výrobkov

Vybrať výrobky

Industrial Networking a Connectivity

Snímače, systémy, zbernicová technika: rozsiahla inteligencia so sieťovým prepojením

Industrial Identification

Na optimalizované výrobné procesy: systém sa ovláda samočinne, údaje umožňujú organizovanie procesov.

Rozpoznávanie objektov

Rozsiahla kompetentnosť pre systémy z prvej ruky: pre riešenia presne podľa vašich potrieb vo všetkých oblastiach automatizácie.

Senzorické prvky pre kvapaliny

Najlepšie riešenia v oblasti senzorických prvkov pre tlak a stav náplne na podporu pri vašich procesoch.

Príslušenstvo

Optimálne periférne zariadenie k snímaču: spoľahlivé výrobky pre časovo a nákladovo úspornú integráciu do vášho procesu automatizácie

Riešenia

Praktické vedomosti z oblastí: informujte sa o mnohých oblastiach použitia našich senzorov a systémov.